Kunčina Ves
malá víska na Jižní Moravě

Obecné

Obec Kunčina Ves leží na Českomoravské vysočině pod kopcem Babylon, 7 km západně od Lysic. Rozkládá se po obou březích potoka Býkovka, který v obci pramení a později se vlévá do řeky Svitavy. Obec má nadmořskou výšku 580 m a rozloha jejího katastrálního území je 528 ha, z toho 333 ha tvoří les.

místní obchůdek

místní obchůdek

V současné době je v obci 39 domů, z nichž je 23 trvale obydleno celkem 45 obyvateli, ostatní domy slouží pro rekreaci. V obci není žádná možnost zaměstnání a lidé dojíždí do blízkých měst. Převážnou část dnešních obyvatel však tvoří senioři. Poté, co byla zdejší škola přestavěna (viz historie), tak zdejší děti rovněž dojíždí, a to do školy v Lysicích.

kaplička na návsi

kaplička na návsi

Na návsi stojí malá kaplička, zasvěcená Cyrilu a Metodějovi, kde se koná mše svatá a pouť. V roce 1971 byl svépomocí občanů ulit v sousední obci (Kozárově) zvon o váze 67 kg. Působí zde rovněž Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1912. Ten si vybudoval svoji požární zbrojnici v roce 1927.

Trocha historie

 
pohled na obec

pohled na obec

Vznik obce lze předpokládat ve 13. století, kdy byla v držení pánů z Lomnice. První písemná zmínka je datována rokem 1392, kdy byla část obce, včetně poddaných i pozemků, prodána a připadla pod panství lysické. Teprve roku 1658 koupil lomnický díl hrabě František Leopold z Náchoda, vlastník lysického panství. Ten zde vystavěl dvůr a v obci se usazovalo více lidí. V té době byl také změněn název obce na Kunčinov a obec se postupně zvětšovala. V roce 1900 zde bylo 36 domů s 313 obyvateli. V roce 1925 se obec vrátila ke svému původnímu názvu – Kunčina Ves. Posledním majitelem lysického panství, a tím i obce, byl rod Dubských z Třebomyslic, až do roku 1945. Děti dříve chodily do školy v sousedním Bedřichově. V roce 1939 byla za velkého přispění hraběte Dubského vybudována škola ze stávajícího stavení, tu navštěvovaly děti i z blízkého Kozárova. Škola sloužila do roku 1969 a později, v roce 1976, byla přestavěna na kulturní sál a obecní úřad.

Poslední aktualizace: 21.12.2017
Obecné  |  Ubytování  |  Turistika  |  Kontakt